Tootekataloog
 

Noor Tehnik OÜ E-poe ostu-müügilepingu üldtingimused

Noor Tehnik  OÜ  E-poe ostu-müügilepingu üldtingimused.
Noor Tehnik OÜ registrikoodiga 10283795, Luise 4, Tallinn, 10142 edaspidi „Müüja“ ja klient, kes vormistab ostu Noor Tehnik e-poes aadressil www.noortehnik.ee  tuvastades ennast sisestades tellimusele enda isikuandmed, edaspidi „Ostja“, sõlmisid käesoleva  lepingu
 e-poes sõlmitavate ostu-müügi tehingutele kehtivate tellimistingimuste osas  alljärgnevalt:

1.    Üldsätted.
1.1.     Müüja müüb ja Ostja ostab Noor Tehnik e-poes müüdavaid kaupu. Müüja ja Ostja juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja muudes õigusaktidest ning e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustes kokkulepitust.
1.2.     Müüjal on õigus mistahes hetkel  teha parandusi pakutavatesse e-poe kaupadesse. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta ostu-müügilepingu üldtingimusi ilma, et tal oleks kohustus sellest eelnevalt  e -maili teel Ostjale teada anda.

2.     Hinnad
2.1.     Kõik  hinnad e-poes on antud eurodes ja sisaldavad  Eesti Vabariigi käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes olevaid kauba hindasid.
2.2.    Noor Tehnik e-poes olev kauba valik ja soodushinnad võivad erineda teistest Noor Tehnik kauplustes olevast kaubavalikust ja soodushindadest.

3.     Ostukorv ja tellimuse vormistamine.
3.1.     Kauba ostmiseks tuleb  Ostjal valitud kaup lisada ostukorvi. Ostukorvis olevate toodete arvu võib  muuta.
3.2.     Tellimuse vormistamise jätkamiseks tuleb Ostjal  lisada enda täpsed kontaktandmed ja valida makseviis.
3.3.     Ostjal tuleb kinnitada oma nõusolekut Noor Tehnik e-poe ostu-müügilepingu üldtingimustega märkides linnukese märkeruutu ja esitada tellimus.
3.4.     Tellimus, mis on esitatud kuid  5 päeva jooksul tasumata tühistatakse.
3.5.    E-poes sooritud tellimusi käsitletakse E-R 10.00-18.00 , L 10.00-16.00

4.     Tellimuse eest tasumine.
4.1.     Noor Tehnik e-poes on  Ostajal võimalik valida erinevate makseviiside vahel.
4.2.     Toodete eest on võimalik tasuda:
4.2.1.     interneti panga kaudu -Swedbank, SEBbank ja LHV Pank
4.2.2.     krediitkaardiga –Mastercard, Maestro  ja Visa
4.2.3.     Arvega
4.2.4.     Liisi järelemaksuga
4.3.     Valides makseviisiks internetipanga, suunatakse Ostja valitud panka. Ostja teostab e internetipangas makse ja peale maksmist  vajutab  nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Ostja tellimuse korrektselt Müüjani jõudmise korral saadab müüja  vastava kinnituse Ostja e-mailile.
4.4.     Valides makseviisiks  arve, saadetakse Ostjale e-postiga ettemaksu arve,  mille   tasumist eeldab  Müüja  5 päeva jooksul. Kui ettemaksu arve ei ole 5 päeva jooksul tasutud, loeme seda Ostja sooviks ostust loobuda ning tühistame Ostja tellimuse.
4.5.    Kui valisite makseviisiks krediitkaart, suunatakse Teid  krediitkaardi makset sooritama.
4.6.     Kui valisite makseviisiks Liisi järelmaks, suunatakse Ostja  liisingu taotlust vormistama. Järelmaksu võivad taotleda kõik vähemalt 18-aastased Eesti Vabariigi kodanikud või Eestis alalist elamisluba omavad inimesed. Täpsem info vt liisi.ee/järelmaks.

5.     Kohaletoimetamise aeg ja tingimused
5.1.     Peale ostu-müügilepingu  jõustumist ja ostu sooritamist toimub kauba komplekteerimine ja kohaletoimetamine.
5.2.     Ostu komplekteerimine ja väljasaatmine toimub 2-7 tööpäeva jooksul, alates arve laekumisest Noor Tehnik arveldusarvele.
5.3.     Juhul, kui Ostja tellimust ei ole võimalik Müüjast mitte olenevatel põhjustel täita, võetakse Ostjaga ühendust ja pakutakse alternatiivseid võimalusi või tagastatakse  tasutud summa viivitamata  kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
5.4.    Kui tellitud kauba summa ületab 250 euri, siis saadetakse kaup Ostjale Eesti piires kohale tasuta.
5.5.     Ostja saab valida järgnevate  kauba kättetoimetamise viiside seast:
5.5.1.     Tulla ise kaubale järgi Luise 4, Tallinn, E-R 10.00-18.00 L 10.00-16.00
5.5.1.1.    Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale, isikuttõendava dokumendi esitamisel. Kui Ostja soovib, et kauba saab kätte kolmas isik, tuleb sellest müüja eelnevalt maili teel informeerida.
5.5.2.     Kaup saadetakse SmartPostiga (Eesti ja Soome piires) Ostja poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.
5.5.2.1.     SmartPostiga on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 25kg ning mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest.
5.5.3.     Kaup saadetakse kullerfirmaga (Eesti ja Euroopa Liidu piires). Kauba kullerile üleandmisel, võtab kullerfirma ostjaga ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.
5.5.4.    Kaup saadetakse Omnivaga Ostja poolt valitud pakiterminali. Kauba ja teenuste eest tasutakse 100% ette pangaülekandega.
5.5.4.1.    Omivaga on on võimalik saata tellimusi mille kogukaal ei ületa 30kg ning mis kvalifitseeruvad mõõtmete ja kaalu poolest


6.     Lepingust taganemine.
6.1.     Ostjal on õigus peale kauba tellimist ja tasumist ning enne kauba kohaletoimetamist, tühistada oma tellimus. Selleks tuleb saata esimesel võimalusel vastavasisuline teada e- mail aadressile luise@noortehnik.ee ja oma soovist  teada anda.  Saadetud mailis tuleb näidata tellimuse/arve number mida soovitakse tühistada ja Ostja kontaktandmed.
6.2.     Ostja poolt tasutud summa kantakse üle samale arveldusarvele viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates tellimuse tühistamisest teadasaamisest.

7.     Taganemisõigus
7.1.     Ostjal on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
7.2.     Tähtaeg algab päevast, millal kaup  Ostjani jõudis.
7.3.     Kui Ostja soovib lepingust taganeda tuleb selleks  14 päeva jooksul täita taganemisavalduse vorm  ja saata see aadressil luise@noortehnik.ee või saata avaldus  lihtkirjalikult maili teel, tuues ära taganemisavalduses toodud andmeväljad.
7.4.     Ostjal tekib kohustus  tagastada kaup Müüjale  viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.
7.5.     Lepingust taganemist tõendab Ostja.
7.6.     Tagastatav kaup peab olema puudusteta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
7.7.     Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on  kasutanud muu viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja tingimustes, võib kaupa käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu seda lubatakse tavapäraselt teha poes.
7.8.     Kaubatagastamisega seotud  otsesed kulud kannab Ostja va juhul, kui tagastatav kaup  on defektiga või ei vasta tellitule.
7.9.    Lepingust taganemisel tagastab Noor Tehnik Ostjale tasutud ostuhinna, millest on õigus  tasaarvestada p 7.7 a p 7.10 toodud tagastamisel mitte kuuluvad summad, viivitamata kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest, eeldusel, et sama aja jooksul tagastatakse kaup kauplusesse.
7.10 Kui Ostja on valinud kaupluse poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Noor Tehnik Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
7.11 Raha kantakse üle samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine.
7.12Taganemisõigus ei laiene toodetele , mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ja  audio- ja videosalvestiste ning arvutitarkvara puhul, mille ümbrise on Ostja avanud.

8.     Pretensioonide esitamise kord.
8.1.     Noor Tehnik vastutab e –poest müüdud  toodete  lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmnevad  kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale vastavalt VÕS §-le 218 lg 2. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.
8.2.     Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8.3.     Puuduste ilmnemisel peab ostja hiljemalt kahe kuu jooksul teatama müüjale kauba mittevastavusest lepingutingimustele.
8.4.     Pretensioon tuleb esitada soovitavalt kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
8.4.1.     Pretensioonis tuleb ära tuua:  tarbija nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev,  kauba või teenuse puudus, ettevõtjale esitatav nõue,  viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile ja lisada selle koopia kaebusele.
8.5.     Kui ostetud kaup ei  vasta  lepingutingimustele, võib Ostja nõuda Müüjalt toote parandamist või asendamist puudusteta toote vastu.
8.6.     Juhul, kui toote parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või toote parandamisega/asendamisega põhjustatakse tarbijale põhjendamatuid ebamugavusi,  on tarbijal õigus  lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.
8.7.     Noor Tehnik  ei vastuta järgmistel juhtudel:
8.7.1.    kauba halvenemine/kahjustamine on põhjustatud ostja poolt
8.7.2.     puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel
8.7.3.     Kauba  normaale füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

9.     Isikuandmete kaitse
9.1.     Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine e-poes tellimuse registreerimisel või püsikliendiks registreerumisel.
9.2.     Registreeritavate andmete hulka kuuluvad: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoni number, ostu saatmise aadress, linn, postiindeks, riik, e poe ostu-müügilepingu üldtingimustega  nõustumine, uudiskirja saamisega nõustumine.
9.3.     Isikuandmeid töötleb Noor Tehnik OÜ ( registrikood 10283795) , Luise tänav 4, Tallinn, 10142.
9.4.     Noor Tehnik ei avalda Ostja  isikuandmeid kolmandatele isikutele v.a transporditeenuse pakkujatele kauba Ostjale kohaletoimetamiseks.
9.5.     Noor Tehnik  kasutab Ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ainult juhul, kui  Ostja on selleks Noor Tehnik kodulehe iseteenindus keskkonnas selleks soovi avaldanud.
9.6.     Ostjal on võimalik  loobuda reklaamteadete saamisest, andes sellest samuti teada iseteenindus keskkonnas.
9.7.     Samuti on Ostjal õigus kontrollida teda puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvalda oma isikuandmed registrist.

10.     Vastutus
10.1.     Noor Tehnik  poolt lepingutingimuste süülise rikkumise korral on Ostjal õigus nõuda Noor Tehnikult talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist ning  on lisaks õigus nõuda endale tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist.
10.2.    Noor Tehnik  ei ole vastutav muude Ostjal  tekkida võivate kahjude eest ega ole muuhulgas kohustatud hüvitama saamatajäänud tulu, katkenud äritegevusega seotud kulu või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist või muid sarnaseid kahjusid.
10.3.     Noor Tehnik ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaolust mida Noor Tehnik ei saanud mõjutada.
10.4.     Kohustuste rikkumine asjaoludel, mida on põhjustanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.

11.     Erimeelsused
11.1.     Noor Tehnik e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega seotud erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel.
11.2.     Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole ( www.komisjon.ee) või Harju Maakohtusse.
11.3.    Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda
http://ec.europa.eu/odr.
12.     Diskleimer
12.1.     Noor Tehnik  jätab endale õiguse loobuda müügist kui on juhtunud mõni järgnevatest vigadest: inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis
12.1.1.    Hinna sisestamise vea  puhul peame silmas hinna erinevust Noor Tehnik  teistes kauplustes sama toodete müügihinnast va e poe kampaania tooted.
12.2  Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Noor Tehnik e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Sellistel juhtudel ei võta Noor Tehnik vastutust toote andmete õigsuse eest.